Priser

Vores timepris på kalkulationer og konsulentarbejder oplyses ved henvendelse

Der afregnes generelt efter medgået tid for den aftalte ydelse, det gælder for alle ydelser i forbindelse med kalkulation, konsulentydelser eller andet

Kørsel i forbindelse med opgaver afregnes iht. gældende takster.

Lisberg Consult kan udskrive op til A0 til yderst fordelagtige priser

Lisberg Consult fremsender gerne en overslagspris på jeres konkrete opgaver – vi skal have materialet til rådighed for dette. Overslagsprisen kan dog variere med ca. 10-20 pct.

Kalkulationer kan deles mellem flere rekvirenter, hvor det er tilfældet, dels omkostninger forholdsmæssigt mellem rekvirenterne

Close Menu