Kalkulation
Ingen opgave er for lille og ingen er for stor….
 • VVS
 • Blik
 • Ventilation (kun iht. detail projekt )
 • Køl
 • Tekniske installationer
 • Sprinkler (kun iht. detail projekt)
 • Alle kalkulationer udføres i Calwin med dit valg af grossist / leverandører sagen opbygges iht. tilbudslister således du nemt og hurtigt kan skrive en tilbudsliste.
 • Vi indhenter IKKE rabatter mm.
 • Håndtering af elektronisk udbudsmateriale, herunder print af beskrivelser, tegninger osv.
 • Deltagelse i besigtigelse og møde med rådgivere
 • Nettokalkulation af større og mindre VVS-opgaver udbudt som detailprojekt, for-projekt eller skitseprojekt. Gældende for både renoveringsopgaver og nybyggeri af enhver art
 • Detailkalkulation af VVS i fagområderne afløb, vand, varme, sanitet, køl, gas, trykluft osv.
 • Indhentning af priser og tilbud fra grossister, leverandører, underentreprenører og/eller kundens egne samarbejdspartnere
 • Udarbejdelse af færdig nettokalkulation, herunder oplæg til bruttoforside som herefter kan bearbejdes færdig af kunden
 • Kalkulationer udføres i Calwin
 • Øvrige ydelser…

Lisberg Consult offentliggør ikke kalkulationslister. 

Vi udsender løbende kalkulationer som ”Åbne kalkulation”. Man tilmelder sig disse ved at fremsende ordrebekræftelsen på den enkelte sag. Der fremsendes ingen kalkulationer uden forudgående ordrebekræftelse. Generelle leveringsbetingelser for kalkulationsarbejde udført af medlemmer af VVS-Beregnernes Brancheforening er gældende.

Følgende er ligeledes gældende for kalkulationsarbejde:

 • Vort netto honorarsystem forudsætter, at installatøren erholder risikoen for fejl og mangler i kalkulationen, og denne bør selv, inden afgivelse af tilbud, kontrollere kalkulationen.
 • Risikoen skal indregnes i punktet “Risiko og fortjeneste” i afslutningskalkulationen.
 • anden aftale om risiko/ansvar skal fremgå af skriftlig aftale inden modtagelse af kalkulationen.
 • Rådgivningsansvarsdækning er begrænset til 2.000.000,- pr. forsikringsbegivenhed.
 • Hvor der er udarbejdet VVS-skitser for beregning af pris, må disse skitser ikke anvendes til udførelse.
 • Følgeskrivelse som udsendes med kalkulationerne skal altid læses, da der kan være forhold som kan have betydning for prisen.

HUSK

Den tid vi bruger på kalkulationerne, skal I ikke selv bruge, men I kan bruge den tid bedre på kunderne og jeres montører. Vores erfaring siger os, at vi kan udføre kalkulationer på den halve tid eller mindre, i forhold til hvad det vil tage at kalkulere i dagligdagen, hvor man bliver forstyrret af kunder og montører.