PRÆKVALIFIKATION
  • Udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale i forhold til Udbudsbekendtgørelser, alt efter kundens behov herunder CV, organisation, referencer, økonomiske nøgletal, medarbejder kapacitet osv.

HUSK

Et gennemarbejdet prækvalifikationsmateriale tilpasset din virksomhed er første skridt på vejen til en ordre

  • Gennemgang af udbudsmateriale
  • Vurdering af tidsplan i forhold til udførelses tid og bemanding
  • Gennemgang af kontrakter og kontraktbilag før aftale underskrives
  • Øvrige ydelser…
  • Tilbudsliste, herunder skrivning af tilbudslistens enheds- og sumpriser, samt verificering af priser i forhold til samlet salgssum
  • Tilbudsbilag, herunder udarbejdelse af CV, organisation, reference og bilag til kvalitetssikring samt drift & vedligeholdelse osv.
  • Tilbudsbrev, herunder oplæg til evt. kommentarer og forbehold i forhold til kalkulation er en vigtig proces for kundens tilbud
  • Kvalitetssikring af generelle tilbudsdokumenter inden aflevering til kunden
  • Øvrige ydelser…